سختی :: پانیذ


سختی

درخواست حذف این مطلب
هیچ وقت خوردن یک چای اینقدر بهم نچسبیده بود، خدایا شکرت که توی این سختی ما رو تنها نذاشتی و نمیذاری، خدایا شکرت که نشستیم توی خونمون و بالا ه آرامش و آسایش بهمون رسید.
خدا رو شکر که توی این سختی از وسط نصف نشدیم :))
خداروشکر به خاطر داشتن ی که از پدر مهربانتر و از برادر برام دلسوزتره